Úvod


Kontakt:

Aktuality

Setkání uživatelů d.learningu

rádi bychom Vás pozvali na „Setkání uživatelů d.learningu“ které se koná 12. a 19. března.

…celý článek

Setkání uživatelů d.learningu

dovoluji si Vás pozvat na „Setkání uživatelů d.learningu“, který se bude konat v České Lípě v sídle společnosti Datron, a.s.

…celý článek


Vzdělávací systém d.learning

 

DAS d.learning je jeden ze sedmi samostatných modulů systému DAS (DATRON Aplication System). 

d.learning - je aplikace, která spojuje funkce klasického LMS systému s nástroji pro plánování, evidenci a řízení vzdělávání v prezenční i elektronické formě.

d.learning je moderní softwarový systém určený do prostředí komerčních firem i organizací veřejné správy.

d.learning zahrnuje funkce pro seznamování, vzdělávání, testování a zpětnou vazbu (dotazníky). Lze využít v oblastech vzdělávání, auditů, řízení administrativy projektů, hodnocení, rozvoje lidských zdrojů a podobně.

Vzdělávací systém d.learningd.learning podporuje vše výše uvedené ve formě prezenční (osobní účast), distanční (elektronické) i kombinované. Obsahuje nástroje pro podporu tvorby obsahu (dokument, kurz, test, dotazník, certifikát), nástroje pro podporu evidencí, reportů a statistik a nástroje pro plánování a řízení vzdělávacích akcí.

Personalista, spravující d.learning a řídící firemní procesy spojené se vzděláváním, jednoduše vidí finanční nákladnost každé akce i celku. Porovnáním požadavků a skutečnosti dokáže automaticky generovat plán vzdělávacích akcí pro celou organizaci. Může využít nástrojů pro dotazníkové akce, proces prokazatelného seznámení nebo zjišťuje úroveň jakýchkoli znalostí. Zároveň může spravovat organizační struktury zaměstnanců, jejich pracovních rolí nebo kvalifikačních požadavků. Sám pak může vytvořit katalogy různých produktů a to nejen vzdělávacích. To vše kontroluje v přehledných strukturách a statistikách s možností importů do jiných IS

d.learning je „živý“ produkt, který je neustále doplňován novou funkčností a reaguje na nové trendy ve vzdělávacím procesu nebo podněty uživatelů.

 

 Produktový leták naleznete ZDE