Ekurzy na zakazku


Kontakt:

Aktuality

Setkání uživatelů d.learningu

rádi bychom Vás pozvali na „Setkání uživatelů d.learningu“ které se koná 12. a 19. března.

…celý článek

Setkání uživatelů d.learningu

dovoluji si Vás pozvat na „Setkání uživatelů d.learningu“, který se bude konat v České Lípě v sídle společnosti Datron, a.s.

…celý článek


d.kurzy - výroba zakázkových elektronických kurzů

Z naší praxe vyplývá, že jakákoli vzdělávací akce je maximálně efektivní, pokud je připravena na míru a přesně dle požadavků koncového zákazníka.

Problematika, zaměření a hlavně filosofie práce každé společnosti je unikátní,
proto i elektronické kurzy připravujeme po vzájemné dohodě.

Elektronické kurzy připravujeme v plné součinnosti se zákazníkem. Všechny kroky výroby jsou vždy konzultovány a schvalovány zadavatelem - vše je pod Vaší kontrolou.

 

Samotná výroba probíhá ve 3 krocích:

1. krok – vstupní analýza a zadání

První setkání a základní definice zadání ze strany zákazníka. Vydefinování potřeb a účelu kurzu, jeho délky a výukových prvků (textu, grafické podoby, testů, dotazníků, obrázků, videosekvencí, audio komentářů a dalších…)
Na místě je stanovena časová náročnost výroby kurzu a z toho vyplývající cenová nabídka. Ta je závazně stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

2. krok - připomínky a dopracování

S koordinátorem na straně zákazníka upravíme a případně dopracujeme elektronický kurz. Budeme detailně řešit grafickou podobu Vašeho kurzu. Používání videí, obrázku, obecné grafiky, potřebných log, apod. Déle členění na logické kapitoly, časový harmonogram kurzu nebo rozložení testů a cvičení. Možnost testů a procvičování během výuky. Nastavíme například požadované procento úspěšnosti, počet možných opakování testu, apod.

3. krok – předání a akceptace

Finální podoba kurzu a jeho předání. Následuje rutinní provoz. Elektronické kurzy je možné kdykoli rozšířit nebo upgradovat. Kurz je předán jako „hotový výrobek“ bez nutnosti dalších licenčních nákladů.

 

Cena výroby zakázkových elektronických kurzů.

Cena je kalkulována dle pracnosti kurzu. Záleží na jeho rozsahu a nároků na multimediální prvky. V neposlední řadě také na pedagogicko-vzdělávacích částí kurzu (testy, vyhodnocení, doporučení...).

Na základě Vašich požadavků Vám rádi připravíme nezávaznou cenovou kalkulaci.