Ceny


Kontakt:

Aktuality

Setkání uživatelů d.learningu

rádi bychom Vás pozvali na „Setkání uživatelů d.learningu“ které se koná 12. a 19. března.

…celý článek

Setkání uživatelů d.learningu

dovoluji si Vás pozvat na „Setkání uživatelů d.learningu“, který se bude konat v České Lípě v sídle společnosti Datron, a.s.

…celý článek


Základní kalkulace licence d.learningu

 

Licenční položky Cena Kč bez DPH
Základní funkcionalita 40 000,-
Personální evidence 20 000,-
E-learning 20 000,-
Každý další uživatel     100,-
Každý další personalista 10 000,-
Jazyková mutace 15 000,-
Roční údržba      15%
Základní 3-denní implementace 37 500,-

 

d.learning - licencování

V aplikaci je licencována základní funkcionalita d.learning, personální evidence, e-learning, uživatelé, jazyková mutace, roční údržba a obsah aplikace.

Základní funkcionalita nadstavbové části

Výchozí a nutnou licenční položkou je základní funkcionalita d.learning. Tato položka obsahuje i jednoho uživatele a možnost, aby tento uživatel pracoval i v roli personalista.
Tato výchozí položka stačí pro plný provoz aplikace bez omezení pro jednoho (prvního uživatele).

Dále existují dvě nadstavbové části d.learningu:

  • Personální evidence - organizační struktura, kvalifikace, role, plánování.
  • E-learning - elektronické kurzy, testy a dotazníky, včetně oběhu dokumentů a anketních šetření.

Z těchto částí je povinné zvolit minimálně jednu, je možné zvolit obě. Je možné je zvolit i postupně v libovolném pořadí.


Dalšími položkami licenčního modelu je registrovaný uživatel a personalista

  • Registrovaný uživatel je licence pro jednoho každého uživatele, který je registrován v aplikaci a který s ní může pracovat v roli uživatel, manažer nebo lektor.
  • Personalista je licence pro registrovaného uživatele, který potřebuje pracovat i v roli personalista (role personalisty je placená).

Licence pro registrované uživatele jsou na jméno uživatele a nejsou přenositelné. Každý účet uživatele lze změnit ze stavu aktivní do stavu neaktivní.
V takovém případě je licence uvolněna a může být přiřazena jinému uživateli. Licence pro personalistu je přenositelná, ale nastavená v administraci aplikace vždy pro konkrétního
registrovaného uživatele.

Jazykové mutace uživatelského rozhraní

Pro aplikaci lze zakoupit rozšíření uživatelského rozhraní o další jazyky. Každý jazyk je zpoplatněn jako licenční položka.


Rozvoj a údržba aplikace

Rozvoj a údržba aplikace jsou prováděny průběžně. Nové verze nelze zakoupit přímo a tak má zákazník dvě možnosti:

  • Pokud chce pracovat vždy s nejaktuálnější verzí, musí platit roční poplatek za údržbu - maintenance. Pokud je poplatek placen, má možnost aplikaci automaticky aktualizovat na nejnovější verzi po uvolnění této verze.
  • Pokud poplatek není zaplacen, zákazníkovi zůstává ta verze aplikace, kterou si zakoupil a není aktualizována.

Poplatek za roční údržbu je stanoven ve výši 15% ze součtu cen všech licenčních položek a je povinný pro první rok používání aplikace.


Služby implementace, rozvoj užití aplikace a její obsah

  • K aplikaci d.learning je nabízena standardní základní implementace v rozsahu tří dnu práce.
  • Je možné využívat služby pro rozvoj využití aplikace, jsou k dispozici vzorové projekty pro vytvoření systému trvalého vzdělávání s využitím d.learningu.
  • Je k dispozici volně prodejný obsah elektronického vzdělávání v podobě kurzu, dotazníku, testu a dalších dokumentů. Obsah je vytvářen společností DATRON, a.s., jejími partnery a všemi uživateli aplikace d.learning.