Technické požadavky systému LMS d.learning pro LAN instalaci


Kontakt:

Aktuality

Setkání uživatelů d.learningu

rádi bychom Vás pozvali na „Setkání uživatelů d.learningu“ které se koná 12. a 19. března.

…celý článek

Setkání uživatelů d.learningu

dovoluji si Vás pozvat na „Setkání uživatelů d.learningu“, který se bude konat v České Lípě v sídle společnosti Datron, a.s.

…celý článek


Hardwarové a softwarové požadavky d.learningu pro LAN instalaci

 

Informační systém d.learning DAS používá víceúrovňovou architekturu, pro kterou je typické, že různé části systému pracují na různých počítačích s různými HW i SW nároky. V rámci systému tedy rozlišujeme:

 • Databázový server  - DB (první vrstva, vrstva uložení dat)
 • Aplikační server   - AS (druhá vrstva, vrstva datové a aplikační logiky)
 • Klientská stanice – PC (třetí vrstva, vrstva prezentační logiky)

Níže v textu jsou specifikované nároky pro HW a SW jednotlivých vrstev sytému.

Databázový server

Hardwarové požadavky

Základní požadavky na databázový server odpovídají nárokům, specifikovaným na stránkách společnosti Microsoft:
SQL 2008 a vyšší: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx

Požadavky, vyplývající z provozu databáze:

 Pro úroveň zatížení serveru do 50 uživatelů nebo 10 GB databází:

 • 1 procesor serverového typu, frekvence 2 GHz a vyšší.
 • Min. 4 GB RAM
 • Disk nejméně s 5 GB volných.
 • Databáze MS SQL 2008 R2 Express

Pro úroveň zatížení serveru nad 50 uživatelů nebo 10 GB databází: 

 • 2 procesory serverového typu, frekvence 2 GHz a vyšší.
 • Min. 4 GB RAM, doporučeno 8 GB (64 bitový operační systém a MS SQL)
 • Disk nejméně 10 GB volných.
 • Databáze MS SQL 2005, MS SQL 2008  a vyšší

Softwarové požadavky

 • OS Windows 2008 edice Server s aktuálním SP 
 • MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2008 a vyšší s aktuálními SP

Aplikační server

Hardwarové požadavky

Pro instalaci max. 50 uživatelů je možno sdílet HW s DB serverem.

Parametry nad 50 uživatelů:

 • 2 jedno jádrové procesory, nebo jeden více jádrový frekvence 2 GHz a vyšší
 • 4 GB RAM
 • Disk nejméně 10 GB volných.

Softwarové požadavky

 • OS Windows 2008 edice Server (doporučujeme SP1)
 • IIS verze 7.0 s podporou ASP.NET. IIS nainstalujete jako součást operačního systému. 
 • .NET Framework 4.0 Runtime.

Poznámka: doporučujeme před instalací d.learning provést aktualizaci Windows pomocí Microsoft Windows Update.

Klientské stanice

Hardwarové požadavky

 • 1 procesor frekvence min. 800 MHz, doporučeno 1,4 GHz
 • Min. 512 MB RAM (OS Windows XP), 1GB RAM (OS Windows Vista a Windows 7)

Softwarové požadavky

Windows klient:

 • OS Windows XP SP2 (nebo OS Windows Vista, Windows 7)
 •  .NET Framework verze 4.0

HTML klient:

 • Internet Explorer verze 6.0 a vyšší.

LAN /WAN

LAN: Ethernet min 100Mbps

WAN: S aplikací je možno pracovat z prostředí internetu následujícími způsoby: 

Terminálový provoz 

 • terminálové služby Microsoft Windows 2003/2008/2008R2, případně s rozšířením o Citrix Metaframe

Provoz pouze s aplikačním serverem

 • Propojení lokalit prostřednictvím sítě VPN, případně prostřednictvím sítě Internet
 • Doporučená rychlost propojení je pro 1 uživatele = cca 256 kbps
 • Instalace aplikačního serveru v centrále firmy

Publikování webového serveru do internetu - k dispozici je web klient a Windows klient, který s aplikačním serverem komunikuje pomocí protokolů http//https.